Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vernířovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu: David Čížek, DiS.
tel. 583 301 292, email: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Merta 10100445 4-10-01-072/070
* 10206147 4-10-01-072

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST OP Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, vedoucí Ing. Pavel Pernica, tel. 956 957 111

Správa toků:
Ing. Božena Křížková (rajon 704 - Šumperk, Jeseník)
tel. 956 957 232, 724 523 972, email:bozena.krizkova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Vernířovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kamenitý p. (č. 1) 10192335 4-10-01-071
Ztracený p. 10197838 4-10-01-072/070
Studený p. (č. 5) 10197266 4-10-01-071
LP Merty č. 7 10191841 4-10-01-070
* 10205861 4-10-01-072
LP Kamenitého p. č. 16 10197930 4-10-01-071
LP LP Merty č. 9 10195075 4-10-01-070
PP Kamenitého p. č. 2 10193627 4-10-01-071
PP Merty v km 7,400 10200808 4-10-01-072
LP Studeného p. č. 11 10200511 4-10-01-071
* 10192715 4-10-01-072
LP Merty č. 12 10186299 4-10-01-070
LP Merty č. 15 10200878 4-10-01-070
LP LP Studeného p. č. 12 10193489 4-10-01-071