Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vernířovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Děrda
Tel.: 582 711 216, E-mail: sekretariatzhm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu: David Čížek, DiS.
Tel.: 583 301 292, E-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Merta 10100445 4-10-01-072, 070
Bezejmenný tok 10206147 4-10-01-072

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí: Ing. Miroslav Cháb
Tel.: 956 957 111, 956 957 201, 724 614 036, E-mail: miroslav.chab@lesycr.cz

Správa toků:
Petr Kurečka (rajon 704 - Šumperk, Jeseník)
Tel.: 956 957 239, 725 257 813, E-mail: petr.kurecka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Vernířovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kamenitý p. (č. 1) 10192335 4-10-01-071
Ztracený p. 10197838 4-10-01-072
Studený p. (č. 5) 10197266 4-10-01-071
LP Merty č. 7 10191841 4-10-01-070
Bezejmenný tok 10205861 4-10-01-072
LP Kamenitého p. č. 16 10197930 4-10-01-071
LP LP Merty č. 9 10195075 4-10-01-070
PP Kamenitého p. č. 2 10193627 4-10-01-071
PP Merty v km 7,400 10200808 4-10-01-072
LP Studeného p. č. 11 10200511 4-10-01-071
Bezejmenný tok 10192715 4-10-01-072
LP Merty č. 12 10186299 4-10-01-070
LP Merty č. 15 10200878 4-10-01-070
LP LP Studeného p. č. 12 10193489 4-10-01-071