Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Šumperk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise obce Vernířovice.

Osoby na území obce Vernířovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V případě zasažení území povodní na některém z vodních toků je objízdná trasa: Po silnici z Loučné nad Desnou před oboru do místní části Sedm Dvorů a ze silnice I/11 od lesních školek nad Klepáčovem přes Kočičáky na Kosaře. Dopravní omezení je u zneprůjezdění silnice III/4501 ve Vernířovicích při vybřežení Merty u č. p. 21 »
Dopravní omezení na území obce Vernířovice
Objízdné trasy na území obce Vernířovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.