Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Vernířovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vernířovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky obce Vernířovice

Merta 

Pramení v Hrubém Jeseníku na jihovýchodním svahu Vřesníku (1342 m) v nadmořské výšce 1240 m. Protéká převážně jihozápadním směrem obcemi Vernířovice, Sobotín a Petrov nad Desnou, kde se zleva vlévá do řeky Desné na ř. km. 17,000 v 360 m n. m. Délka toku činí 16,6 km. Plocha povodí je 74,2 km2. Průměrný roční průtok u ústí odpovídá 1,20 m3/s.

Ztracený potok

Nenápadný potůček je levostranný přítok Merty v nadmořské výšce 737 m n. m. Samotný potok dosahuje délky asi 4 km, po 1 km se tok obrací k severozápadu a víceméně přímo míří k Vernířovicím. U spodního toku potok teče kolem památné lípy, toku je napájena soustava potůčků. Ještě před kostelem se vlévá do Merty. Velkou část toku provází lesní cesta ke Svobodínským pasekám, což je prostor horských luk a pasek na svazích Suchého vrchu nad Klepáčovem.

Další důležité vodní toky v obci:

  • Kamenitý potok, pravostranně do Merty na ř. km. 9,040
  • Studený potok, levostranně do Kamenitého potoka na ř. km 1,240

Hydrologické charakteristiky Merty ve Vernířovicích (informace ze zrušeného hladinoměru)

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Vernířovice (Merta) 13,08 0,25 2,20 -- 8,50 11,90 -- 21,80 26,80

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Vernířovice

Přehled vodních nádrží na území obce Vernířovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".
Na území obce Vernířovice se nachází 1 vodní nádrž (Ztracený p.) 5 rybníků (Ztracený p. a Kamenitý p.).