Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Ohrožující objekty
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Seznam objektů, které mohou být při povodních zdrojem ohrožení

Objekt Adresa Telefon Kontaktní osoba
Čerp. st. Benzina, s.r.o. Jesenická 604, Česká Ves Martin Dubský
Řetězárna, a.s. Polská 48, Česká Ves Ing. Tomáš Hadwiger
Technické služby Jeseník, a.s. Otakara Březiny 168, Jeseník Petr Baršč
AGRO, Česká Ves, s.r.o. Větrná 192, Česká Ves Ing. Antonín Straškrába
Čistírna odpadních vod Polská 452, Česká Ves Ing. Lumír Proske
Bývalý areál distribučního skladu PHM (pronájem: Autobazar; vlastník: Benzina, s.r.o.) Polská 53, Česká Ves   Petr Sedlák (vlastník: Miroslav Gieci)
Areál býv. VŘESu AD 7 Jesenická 493, Česká Ves   Lukáš Duchtík
Kozak Jan (autodoprava) Jesenická 493, Česká Ves   Jan Kozak
Plastkon produkt, s.r.o. Jesenická 493, Česká Ves   Ing. Daniel Hama
Kačaras Michalis Jesenická 493, Česká Ves   Michalis Kačaras
Selská pekárna, s.r.o. Jesenická 493, Česká Ves   Ing. Jan Hutyra

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa
Martin Kočí
Ing. Petr Mudra

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa
Miroslav Kudlička
René Bouchal
Leopold Taufer
Kamil Dostál

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba
Technika hasičského sboru Petr Došek
Nakladač HON, bagr Liebherr 904 Miloslav Guzej, Lukáš Guzej
Traktor, nakladač HON, nákl. auto, UNC nakladač Petr Blahušek
Traktor, UNC nakladač Libor Růžička
Nakladač HON, nákl. auto Miroslav Zimčák
Bagr Terex, UNC nakladač, nákl. auto, pásové rýpadlo Pavel Balcárek
Autojeřáb Liebherr 1025 Josef Šimko
3 multikáry, osobní auto – ve vlastnictví obce Miloslav Oškera
Další obecní prostředky Miloslav Oškera

 

 Místní hasičský sbor

Velitel Bydliště Kontakt Email
Pavel Seidl sadlo2605@seznam.cz

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Česká Ves

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubyt. kap.
Strav. kap.
MŠ Holanova Ubytování/stravování Holanova 53, Česká Ves Eva Swigoňová 60 80
MŠ Jesenická Ubytování/stravování Jesenická 98, 790 81 Alena Holínková 26 26
Dům s pečovatelskou službou Ubytování Jánského 76, Česká Ves Dana Vaiglová 20 -
Penzion Šafrán Ubytování/stravování Kpt. Jaroše 474, Česká Ves  Václav Havlíček 30 až 400
Chata Čertovy kameny Ubytování/stravování Jesenická 288, Česká Ves Roman Bašič 30 až 50
Stará hasičská zbrojnice (ubytování pomocných sil) Ubytování/stravování Jánského 69,  Česká Ves Martin Kočí 20 -
Nová hasičská zbrojnice Ubytování U Zahradnictví 137, Česká Ves Petr Došek 30 -

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa
COOP Jednota Jánského 250, 790 81 Česká Ves
Hruška Jánského 67, 790 81 Česká Ves

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa                                                Kontaktní osoba Telefon
Jesenická vodohospodářská společnost, s.r.o. Tovární 202/3, 790 01 Jeseník    
VAK – Vodovody a kanalizace Jesenicka Tyršova 248, 790 01 Jeseník Ing. Lenka Bělíčková