Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Jánského 341, 790 81 Česká Ves
Tel.: 584 459 090
E-mail: info@cves.cz
Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
Tel.: 584 498 111
Email: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz


Odbor životního prostředí- Ing. Regina Weiserová
Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Tel.: 584 498 461, 584 498 409

E-mail: regina.weiserova@mujes.cz

Vodní hospodářství: 
Mgr. Alena Šillerová
Tel: 584 498 423
Email: alena.sillerova@mujes.cz

Ing. Adriana Zajacová
Tel: 584 498 431
Email: adriana.zajacova@mujes.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství- Ing. Josef Veselský
Tel: 585 508 402
E-mail: j.veselsky@kr-olomoucky.cz

Oddělení vodního hospodářství- Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra