Povodňový plán podniku Řetězárna

Podnik Řetězárna, a.s. Česká Ves má pro případ povodňové situace vypracovaný povodňový plán s grafickou částí a stanovenou povodňovou komisí k zabránění povodňový škodám.

Některé údaje o členech povodňové komise jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.