Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Česká Ves a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava - Ing. Jiří Tkáč

Přímý výkon správy toku:
VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
tel.: 584 402 055
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Česká Ves, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bělá 10100137 2-04-04-087/089
Vidnávka 10100206 2-04-04-035

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek


Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Jiří Solnický
Tel.: 956 951 243, 724 525 189
E-mail: solnicky.ost51@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Česká Ves, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bělá 10100137 2-04-04-087/089
Lubina 10210118 2-04-04-088
Žlebník 10208753 2-04-04-089
LP Bělé v km 16,0 10209232 2-04-04-087
PP Bělé v km 13,2 10211396 2-04-04-089
LP Bělé 10210725 2-04-04-089
Bezejmenný vodní tok 10216527 2-04-04-087
PP náhonu 10215614 2-04-04-087
LP Bělé 10209058 2-04-04-087
PP Bělé 10212386 2-04-04-089
PP Žlebníku 10211589 2-04-04-089
LP Bělé 10215944 2-04-04-088
Bezejmenný vodní tok 10211363 2-04-04-087

      

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
náhon MVE Česká Ves 13000303 2-04-04-087
HOZ 10209740 2-04-04-087