Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Žalhostice je při povodni ohrožováno zhruba 25 budov s číslem popisným, ležících v záplavovém území Labe, které trvale obývá zhruba 67 obyvatel z nichž je 11 osob starších 70 let nebo invalidních. Kromě těchto budov leží v záplavovém území dalších 8 budov s číslem evidenčním - především rekreačních objektů. Na území Q20 leží průmyslový areál, kde jsou ohrožovány 3 nebytové budovy.  Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Žalhostice - agregované

Mapa ohrožených objektů s vyznačeným záplavovým územím

 

Ohrožující objekty

V záplavovém území toku Labe na území obce se nenachází žádný objekt, který by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »

Ohrožující objekty na území obce Žalhostice
Kontaminovaná místa na území obce Žalhostice
Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Žalhostice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Žalhostice u předsedy povodňové komise obce.