Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Žalhostice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závod Roudnice nad Labem
Nábřežní 311, 413 01 Roudnice n.L.
Bc. Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu, tel. 416 805 500

Provozní středisko Ústí nad Labem
Litoměřická 1043, 400 03  Ústí nad Labem - Střekov

vedoucí provozního střediska: Ing. Pavla Hajdinová, tel: 602 654 147
úsekový technik: Tomáš Kuruc, tel: 602 114 048
Vodní tok Labe
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-05-003
ID toku: 10100002

  

Vodní tok slepé rameno Žalhostice
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-05-003
ID toku: 10185691