Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Hlásné profily s platnými SPA na území obce:

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Ústí nad Labem, Labe

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Litoměřice, Labe

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Žalhostice, Labe

 

Hlásné profily využitelné pro lepší informovanost obce a bez platných SPA na území obce:

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Mělník, Labe

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Libotenice, Labe

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Louny, Ohře

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Vraňany, Vltava