Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba - zajišťuje povodňová komise obce

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou a hlídkovou povodňovou službu 

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil

Zdeněk Javorek

OÚ Žalhostice

416 747 154

Alena Vacková

OÚ Žalhostice

416 737 052

Tomáš Prokopec OÚ Žalhostice  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt/Osoba Adresa Telefon
Traktor Václav Pucek Žalhostice 45
Bagr Pavel Waldhauser Žalhostice 28
Nákladní automobil 2x Pavel Waldhauser Žalhostice 28
Motorová čerpadla

Zdeněk Javorek

Sklady OÚ
Pytle na hrazení

Zdeněk Javorek

Sklady OÚ
Písek, šotolina

Zdeněk Javorek

Sklady OÚ
Nářadí (lopaty, krompáče aj.)

Zdeněk Javorek

Sklady OÚ
Vysokotlaké čističe

Zdeněk Javorek

Sklady OÚ

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Žalhostice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Mobil Kapacita
ZŠ Žalhostice Žalhostice 126 Vladimír Fiedler 416 737 095 100