Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území městyse Bojanov je při povodni ohrožováno zhruba 66 budov, které trvale obývá 283 obyvatel, z toho 24 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem městyse. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území městyse Bojanov - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území Chrudimky v katastru městyse se nachází průmyslový podnik TECHNOLEN Bojanov s.r.o., který vyrábí zásahové, sportovní, hydrantové či technické hadice. Tento průmyslový podnik má zpracovaný vlastní povodňový plán. K zaplavení podniku dochází již při Q5. Dále se v záplavovém území nachází ČOV Bojanov.
Ohrožující objekty na území městyse Bojanov
Kontaminovaná místa na území městyse Bojanov

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Bojanov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městyse Bojanov u předsedy povodňové komise městyse.