Srážkoměry - Bojanov

Bojanov

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše budovy Jednoty Bojanov (p. č. st. 176) v povodí vodního toku Chrudimka. Srážkoměr monitoruje hlídková služba obce, která předává informace ORP Chrudim. Stanice je ve správě městyse Bojanov.

Křižanovice - VD

Srážkoměrná stanice se nachází u hráze vodní nádrže Křižanovice na levém břehu. Stanice je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Nasavrky

Srážkoměrné čidlo je umístěno na budově ZŠ Nasavrky. Srážkoměr je ve správě města Nasavrky.

Pařížov - VD

Srážkoměrná stanice se nachází na vodárenském objektu nedaleko VD Pařížov. Srážkoměr je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Seč

Srážkoměrná stanice ve městě Seč ve správě ČHMÚ.

Seč - VD

Srážkoměr se nachází u hráze VD Seč. Stanice je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Třemošnice - Starý Dvůr

Srážkoměrná stanice v části města Třemošnice - Starý Dvůr se nachází na střeše budovy č. p. 51. Provozovatelem je město Třemošnice. 

 

Vápenný Podol

Srážkoměrná stanice v obci Vápenný Podol je umístěna na budově hasičské zbrojnice v centru obce. Provozovatelem stanice je obec Vápenný Podol.