Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Bojanov

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Bojanov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším tokem na území městyse Bojanov je Chrudimka.

Chrudimka
Vodní tok Chrudimka pramení rozsáhlým prameništěm na katastrálním území obce Krouna cca 7 kilometrů na jihovýchod od města Hlinsko v Železných horách, v nadmořské výšce 704,68 m. Samotné prameniště je součástí chráněného území přirozené akumulace vody v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Od místa prameniště teče Chrudimka západním směrem přes obce Kameničky, Studnice a Hamry, kde se ostře stáčí na sever na město Hlinsko. V intravilánu města se Chrudimka opět stočí na západ až severozápad a teče přes obce Vysočina, Trhová Kamenice či Horní Bradlo. Cca 5 kilometrů severozápadně od Horního Bradla Chrudimka napájí VD Seč. Od Seče teče na východ, kde v ř. km cca 49,5 přitéká na území městyse Bojanov. Na území městyse nejprve protéká rekreační chatovou oblastí a do intravilánu se dostává cca v ř. km 46,6. Zde teče kolem průmyslového podniku Technolen s.r.o., odkud se stáčí na sever a následně na východ. Území městyse opouští v ř. km 42,8. Chrudimka se vlévá do Labe u Pardubic na jeho 966,66 ř. km. Vodní tok je dlouhý 105,97 km, přičemž v průběhu toku se střídají obecně úseky s různou rychlostí proudění vody a s různou intenzitou erozní schopnosti v průběhu horního a středního toku řeky. Celková plocha povodí činí 867,12 km².

Vodní toky na území městyse Bojanov

Povodí Chrudimky, zdroj: VÚV TGM, 2006

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Chrudimka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kategorie B Padrty (Chrudimka) 47,2 2,36 20,4 48,9 64,7 110 133

 

Základní údaje o vodních dílech na území městyse Bojanov

Přehled vodních děl na území městyse Bojanov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městyse Bojanov se nachází několik vodních děl IV. kategorie. Jedná se o rybník Trojan, Bojanovský rybník a Novomlýnský rybník. V Kovářově u Seče se pak nachází tři menší rybníčky v intravilánu městyse. Podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.