Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Bojanov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  •  Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Ing. Petr Michalovich - ředitel závodu
tel: 466 868 230

Provozně-technický úsek Pardubice
Ing. Irena Kvapilová - provozně-technická náměstkyně
tel: 466 868 230

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Lubomír Musil - vedoucí provozního střediska
tel: 466 868 240, mob: 466 868 235, e-mail: musill@pla.cz

Jiří Škarka - úsekový technik
tel: 466 868 245, mob: 602 122 406, e-mail: skarkaj@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Bojanov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Chrudimka 10100018

1-03-03-025

1-03-03-027

0,00 - 109,28
Bylanka 10100241 1-03-04-004 0,00 - 24,90

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Ing. Tomáš Sajdl - vedoucí správy toků
tel.: 956 953 111, e-mail: ost53@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území městyse:

Petr Michek
tel. 725 409 539; 956 953 214, e-mail: petr.michek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Bojanov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Cítkovský p. 10174213  1-03-04-005 0,00 - 5,75
Zlatník 10185453 1-03-03-026 0,00 - 2,87 a 2,80 - 4,85
Dehetník 10173478 1-03-03-027 0,00 - 2,54
LP Chrudimky č. 18 10173482 1-03-03-027 0,00 - 1,96
PP od ryb. Bojanovský č. 2 10173462 1-03-03-025 0,00 - 1,85
LP Chrudimky č. 45 10173448 1-03-03-025 0,00 - 1,74 a 1,74 - 3,05
PP Chrudimky č. 1 10173474 1-03-03-025 0,00 - 1,65 a 1,65 - 2,38
bezejmenný tok 10173455 1-03-03-025 0,00 - 1,59
PP od ryb. Bojanovský č. 4 10173460 1-03-03-025 0,00 - 1,44
PP od ryb. Bojanovský č. 3 10173467 1-03-03-025 0,00 - 1,35
PP Zlatníku č. 1 10173477 1-03-03-026 0,00 - 1,13
bezejmenný tok 10173465 1-03-03-025 0,00 - 1,07
LP Chrudimky č. 49 10173457 1-03-03-025 0,00 - 1,06

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této tabulce jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km.

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
náhon na Novomlýnský r. 10173479 1-03-03-027 0,00 - 1,26