Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bojanov 18, 538 26 Bojanov
tel.: 469 675 208, e-mail: bojanov@bojanov.cz
Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim
tel: +420 469 657 111, e-mail: urad@chrudim-city.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Ivo Rychnovský - vedoucí odboru
tel.: 469 657 300, e-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Pavel Koreček - vedoucí oddělení
tel.: 469 657 334, e-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
tel: 466 026 111, fax: 466 611 220, e-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Martin Vlasák - vedoucí odboru
tel.: 466 026 350, e-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz 

Oddělení vodního hospodářství 
Ing. Jana Hroudová - vedoucí oddělení
tel.: 466 026 512, e-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra