Charakteristika zájmového území

Obec Blatec se rozkládá ve vzdálenosti cca 8 km jižním směrem od města Olomouce, příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Olomouc. Obec se nachází na železniční trati Olomouc – Nezamyslice, protínají ji silnice spojující Olomouc s Tovačovem a Grygov s Vrbátkami. K 31. 12. 2012 bylo v obci evidováno 623 obyvatel. Velikost obce činí 65,8 km2, z toho cca 88 % tvoří zemědělská půda, 2 % zastavěné plochy, 2 % vodní plochy a 8 % ostatní plochy. V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1-5 ročník), knihovna, hřiště a tělocvična. Obec je tvořena starou historickou částí – náves typu okrouhlice, ke které se do roku 1945 postupně po obvodu přistavovaly menší domky. Východně od středu obce se nachází část zvaná „Kocanda“, za řekou Moravou pak „Mlýn“. Nová zástavba je rozšířená severovýchodním směrem, především v lokalitě zvané „Nová čtvrť“.

kat_uz

Katastrální území obce Blatec

Geomorfologicky náleží zájmové území do soustavy Vněkarpatských sníženin a celku Hornomoravský úval, který je zastoupen Prostějovskou pahorkatinou (okrsek Křelovská pahorkatina a Blatská niva). Západní část obce se řadí pod okrsek Střeomoravské nivy. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území obce do teplé oblasti T2.

Klimatická charakteristika oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50