Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Blatec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Morava
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-116/2 4-10-03-120/9
ID toku: 10100003

 

Vodní tok Blata
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-020/2 4-12-01-021
ID toku: 10100075

 

Vodní tok Morávka (rameno Moravy)
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-020/2 4-12-01-021
ID toku: 10100424

 

Vodní tok Romza
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-021 4-12-01-020/2
ID toku: 10189948