Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Hlásnou povodňovou  službu zabezpečují: členové povodňové komise obce Blatec dle pokynů předsedy povodňové komise obce - PK obce Blatec

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Hlídkovou povodňovou  službu zabezpečují: členové povodňové komise obce Blatec dle pokynů předsedy povodňové komise obce - PK obce Blatec

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontakt
čerpací a záchranná technika SDH Blatec Karel Dušek - velitel SDH
dopravní a vyprošťovací technika Společnost EUROGEMA, a.s. Jaroslav Pivec
/
Petr Nemrava
technika zemědělského družstva ZD Dub nad Moravou Ing. Jan Spíčilik
soukromí zemědělci -- --

Provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky apod. zajistí Obecní úřad Blatec.

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Blatec

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Místo ubytování/stravování Blatec 69, 783 75 Dub nad Moravou starosta obce 50 50