Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Březolupy 90, 687 13 Březolupy
Tel.: 572 580 116
Mobil: 775 343 294 (starosta)
E-mail: obec@brezolupy.cz
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 111
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz
 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště

Ing. Rostislav Novosad - vedoucí odboru
Tel.:
572 525 150
Mobil: 606 422 556
E-mail: Rostislav.Novosad@mesto-uh.cz
 
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Ing. Jan Krčma, Ph.D. - vedoucí oddělení
Tel.: 572 525 840
Mobil: 739 488 476
E-mail: Jan.Krcma@mesto-uh.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@zlinskykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Jana Káčerová - vedoucí odboru
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@zlinskykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Dana Zápecová - vedoucí oddělení
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@zlinskykraj.cz