POVODŇOVÝ PLÁN obce Březolupy

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM74067/2016-419/Ju; ze dne 25. 01. 2017
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957/007336/2016; ze dne 07. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Č. j.: MUUH-SŽP/8608/2017/KanR; ze dne 28. 02. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2022
offline verze 15. 12. 2022
digitalizovaná verze 15. 12. 2022
databáze POVIS 15. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i