Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Březolupy a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz
 
Přímý výkon správy toku:

Provoz Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Tomáš Macháček DiS. - vedoucí provozu
Tel.: 571 425 225
E-mail: provozhradiste@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace.

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Březolupy, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku
IDVT ČHP
Březnice 10100214 4-13-01-0650-0-00, 4-13-01-0670-0-00
bezejmenný tok 10192526 4-13-01-0670-0-00
bezejmenný tok 10197485 4-13-01-0670-0-00

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
 
ST -  oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz

 
Přímý výkon správy toků:
Ing. Milan Večeřa - správce toků (rajon 712) - Zlámanecký potok včetně PP č.1 Zlámaneckého potoka
Tel.: 956 957 412
Mobil: 607 526 334
E-mail: milan.vecera@lesycr.cz

Ing. Jolana Juřicová - správce toků (rajon 713) - levostranné přítoky Březnice, Hlubočský potok
Mobil.: 725 257 814 
E-mail: jolana.juricova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace.

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Březolupy, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku
IDVT ČHP
Hlubočský potok 10186178 4-13-01-0660-0-00, 4-13-01-0670-0-00
Zlámanecký, Neradovský potok 10185779 4-13-01-0680-0-00
PP č.1 Zlámaneckého p. 10191447 4-13-01-0680-0-00
bezejmenný tok 10207540 4-13-01-0660-0-00
LP č. 39 Březnice v km 13,5 10188263 4-13-01-0650-0-00
LP č. 38 Březnice v km 16,0 10198766 4-13-01-0650-0-00
LP č. 34 Březnice v km 13,1 10188699 4-13-01-0650-0-00

 

  • Vodní toky ve správě obce Březolupy
Správce:
Obec Březolupy, Březolupy 90, 687 13 Březolupy
Tel.: 572 580 116
Mobil: 775 343 294 (starosta)

E-mail: obec@brezolupy.cz
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10207143 4-13-01-0670-0-00

 

  • Vodní linie bez určeného správce
Název vodní linie IDVT ČHP
* (bezejmenná linie)
10193914 4-13-01-0660-0-00