Hladinoměry - Březolupy

Březnice - HP C1 BR (Březnice)

Hlásný profil kat. C je umístěný v obci Březnice na mostovce mostu u č. p. 94. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a vodočetnou latí.
SPA jsou plané pro: celou obec Březnici. Majitelem a provozovatelem je obec Březnice.

Březolupy (Březnice)

Hlásný profil kat. C se nachází v intravilánu obce na mostě přes Březnici u stadionu. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na mostní konstrukci.
SPA jsou platná pro úsek: obec Březolupy. Majitelem a provozovatelem je obec Březnice.

Šarovy - HP C3 SA (Březnice)

Hlásný profil kat. C je umístěný ve východní části obce Šarovy za domy č. p. 36 a 63. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a vodočetnou latí.
SPA jsou platné pro: celou obec Šarovy. Majitelem a provozovatelem je obec Šarovy.