Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce Boršice u Blatnice je při povodni ohrožováno zhruba 36 budov s číslem popisným, které trvale obývá zhruba 97 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat»

Ohrožující objekty

Na území obce Boršice u Blatnice se nachází objekt čističky odpadních vod – ČOV, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »

Následující objekty v záplavovém území, nebo jeho blízkosti, mohou být při povodni zdrojem ohrožení

Objekt Firma Adresa Telefon
ČOV Slovácke vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 572 530 111

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Boršice u Blatnice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Boršice u Blatnice u předsedy povodňové komise obce.