POVODŇOVÝ PLÁN obce Boršice u Blatnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PMO58235/2014-219/To; ze dne 17. 12. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005605/2014; ze dne 05. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUH-OŽP/11987/2015/TomJ Sp is/ 3002/2015; ze dne 27. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 11. 2014
offline verze 26. 11. 2014
digitalizovaná verze 26. 11. 2014
databáze POVIS 26. 11. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i