Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Uherské Hradiště.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Boršice u Blatnice.

Osoby na území obce Boršice u Blatnice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci Boršice u Blatnice dojít k zaplavení a následným dopravním omezením na silnici I/54 v místech křížení s vodním tokem. Dále dochází ke stékání přívalových vod a akumulaci naneseného materiálu na silnici I/54 jak ze směru Slavkova, tak i ze směru Blatničky. Nejkritičtější místo je v místě křížení silnic I/54 a II/4956. Silnice jsou povětšinu případu hůř sjízdné, ale nedojde k jejích úplnému uzavření. V případě potřeby bude objízdná trasa volena operativně dle rozsahu zaplaveného území. Možná úniková trasa by mohla vést po komunikaci III/4956 ve směru na Hluk. Viz grafická část plánu. »

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.