Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Boršice u Blatnice 157, 687 63 Boršice u Blatnice
Tel.: +420 572 582 712
Fax: +420 572 582 712
E-mail: 
borsice.blatnice@tiscali.cz

 

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 113
Fax: 572 551 071
E-mail: kvetoslav.tichavsky@mesto-uh.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100  
Fax: 577 043 352
E-mail: stanislav.misak@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.