Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám.766, 686 11 Uherské Hradiště
Vodní tok * (levostranný přítok Boršického potoka)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-006
ID toku: 10200120

 

Vodní tok * (levostranný přítok Svodnice)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-013
ID toku: 10186434

 

Vodní tok * (bezejmenný tok)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-006
ID toku: 10201154

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Boršice u Blatnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok Svodnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-013
ID toku: 10202996

 

Vodní tok Boršický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-006
ID toku: 10197578

 

Vodní tok Slavkovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-006
ID toku: 10197388

 

Vodní tok Suchovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-013
ID toku: 10194324

 

Vodní tok * (levostranný přítok Slavkovského potoka)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-006
ID toku: 10190835

 

Vodní tok * (levostranný přítok Boršického potoka)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-006
ID toku: 10189304

 

Vodní tok * (levostranný přítok Suchovského potoka)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-013
ID toku: 10440534