Hladinoměry - Boršice u Blatnice

Blatnička (Svodnice)

Hlásný profil se nachází v obci Blatnička na mostu silnice č. III/05416 přes Svodnici, v ř. km 14,59 (DIBAVOD), v blízkosti obecního úřadu (čp. 163). Jedná se o 3 značky vodních stavů vyznačené na pilíři mostu odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená). Pokud v případě povodně zmizí všechny značky pod vodou je možno provizorně odměřovat výšku hladiny ve vodoteči od spodní částí nosné konstrukce mostu. Limity pro SPA jsou pak následující: I. SPA 155 cm, II. SPA 130 cm a III. SPA 110 cm.

Hluk (Okluky)

Hladinoměr je umístěn na silničním mostu na ulici Mlýnská.

Horní Němčí (Okluky)

Most na místní komunikaci v obci, vzdušná strana, PB. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Horní Němčí. Obec dále varuje obec Slavkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Uherský Brod).