Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Chlustina je při povodni ohrožováno zhruba 8 budov, které trvale obývá zhruba 22 obyvatel, z toho ani jeden nepatří do rizikové skupiny (starší 70 let, hendikepovaní). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. ». Při povodni významného rozsahu je potenciálně ohroženo až 47 obyvatel.
Ohrožené objekty na území obce Chlustina - agregované

 

Ohrožené objekty na území obce Chlustina

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenacházejí žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku.
Ohrožující objekty na území obce Chlustina
Kontaminovaná místa na území obce Chlustina

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Chlustina.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Chlustina u předsedy povodňové komise obce.