Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Milan Růžička

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Mobil
Tomáš Kasl
Aleš Zvonař
Martin Lukeš
Václav Kasl

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
OÚ Chlustina

DA 12 A31
PS-12, PS-8
plovoucí čerpadlo
elektrická kalová čerpadla 3 ks
pásové holínky 3 ks, broďáky, ženijní nářadí

Chlustina 32
267 51 Zdice
Milan Růžička

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Chlustina

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
OÚ Chlustina Shromáždiště, nouzové ubytování Chlustina 32, 267 51 Zdice Radoslava Procházková 20 --
Smíšené zboží a potraviny (hospoda) Nouzové stravování Chlustina 17, 267 51 Zdice Hana Brožová -- 20

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba
 Smíšené zboží a potraviny  Chlustina 17, 267 51 Zdice Hana Brožová

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255/3,
266 01 Beroun
Miroslav Kebrle (vedoucí provozu vodovodů Hořovice) 311 512 318