Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Chlustina 32, 267 51 Zdice
Tel.: 605 031 024
E-mail: ou.chlustina@seznam.cz
Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice
Tel: 311 545 301
Fax: 311 545 313
E-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Daniela Václava Dlouhá
Tel: 311 545 316
E-mail: vodhos@mesto-horovice.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 182
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra