POVODŇOVÝ PLÁN obce Chlustina

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
Č. j.: 59927/2018-323; ze dne 11. 10. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: MUHO/ 7768/2019; ze dne 01. 04. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 11. 2018
offline verze 23. 11. 2018
digitalizovaná verze 23. 11. 2018
databáze POVIS 23. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i