Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Chlustina 32, 267 51 Zdice
Tel.: 311 514 321, 605 031 024
E-mail: ou.chlustina@seznam.cz
Palackého 2, 268 01 Hořovice
Tel: 311 545 301
Fax: 311 545 313
E-mail: sekretar@mesto-horovice.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 257 280 156, 950 874 444
Fax: 257 280 203, 950 870 150
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz; opis@sck.izscr.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.