Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území městyse Chroustovice je při povodni Q100 ohrožováno zhruba 132 objektů, které trvale obývá zhruba 232 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území městyse Chroustovice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městyse se nachází objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území městyse Chroustovice
 Objekt ř. km Vodní tok  Provozovatel
 Průmyslový areál 15,5  Novohradka S & Ř, CH KOVO, s.r.o.
 ČOV 14,35  Novohradka Městys Chroustovice
 Čerpací stanice 15,5  Novohradka Chroustovická a.s. 

Kontaminovaná místa

V záplavovém území Novohradky na území městyse se nachází jedno kontaminované místo - čerpací stanice.

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Chroustovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městysu Chroustovice u předsedy povodňové komise městyse.