Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice

Tel.: 469 674 196
E-mail: obec.chroustovice@iol.cz
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Tel:
 469 657 111

Fax: 469 657 240 
E-mail: urad@chrudim-city.cz

Vodní hospodářství 
Ing. Pavel Koreček

Tel: 469657334
E-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Tel.: 466 026 350
E-mail: josef.hejduk@pardubickykraj.cz

Vodní hospodářství 
Ing. jana hroudová

Tel: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra