Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

nám. Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice

Tel.: 469 674 196, 725 091 026
E-mail: obec.chroustovice@iol.cz
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Tel: 469 657 111
Fax: 469 657 240
E-mail: urad@chrudim-city.cz
Komenského nám. 125
530 02 Pardubice

Tel.: 466 026 114
E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10

Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.