Hladinoměry - Chroustovice

Blížňovice (Novohradka)

Hladinoměrné čidlo Blížňovice (kategorie C) se nachází na silničním mostě přes Novohradku ve středu obce u č. p. 43. Povodňová komise města Hrochův Týnec předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu povodňovým komisím obcí Chroustovice, Vejvanovice a Přestavlky a příslušnému ORP (Chrudim).

Cerekvice nad Loučnou (Loučná)

Hladinoměr kategorie B se nachází na toku Loučná, ř. km 52,90. Provozovatelem stanice je Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové. Platnost SPA je od okresu Ústí nad Orlicí po Čeradice.

Chroustovice (Novohradka)

Hlásný profil kategorie C - vodočetná lať pod mostní konstrukcí na toku Novohradka.

Luže (Novohradka)

Hlásný profil kategorie B leží v obci Luže. Na mostu silnice směrem Luže - Zdislav, na levém břehu. Provozovatelem profilu je ČHMÚ Hradec Králové. Platnost SPA je pro horní tok po Žejbro.

Zámrsk (Loučná)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostu přes Loučnou nedaleko rybníku Prvák. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Týnišťko, která se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Vysoké Mýto).