Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Hlásné profily kategorie B

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Luže (Novohradka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Cerekvice nad Loučnou (Loučná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Otradov (Krounka)

 

Hlásné profily kategorie C

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Chroustovice (Novohradka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Blížňovice (Novohradka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Zámrsk (Loučná)