Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Chroustovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km nebo úseky řek významně ovlivňující povodňovou situaci v území. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Chroustovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Novohradka
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-064
1-03-03-066
1-03-03-068
ID toku: 10100079

 

Vodní tok Žilovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-067
ID toku: 10185467

 

Vodní tok Mentourský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-065
ID toku: 10185466

 

Vodní tok Městecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-069
ID toku: 10172757

 

Vodní tok Loučná
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-068
ID toku: 10100037