Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Vladimír Kalus
Ing. Zdeněk Homoláč  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Vladimír Kalus
Ing. Zdeněk Homoláč  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Dopravní automobil DAEWOO AVIA D75
Cisternová automobilová stříkačka K4
Tatra 815 4x4
Požární vysokozdvižná plošina 27
Tatra 148
Šavlová akumulátorová pila V28 SX Milwaukee
Sada demoličních plátků Tha AX na řezání dřeva, lepených skel a plastů
Sada plátků TORCH na řezání kovů
Přetlakový ventilátor PAPIN 350 MZ 2007 s motorem Honda GX 100
Elektrocentrála Honda ECT 6500 + kalová čerpadla
Automobil Wolkswagen transporter
JSDH Kuřim Zahradní 236, Kuřim 664 34, Brno– venkov


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Chudčice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Sál a přísálí kulturního domu Shromáždění, nouzové ubytování a stravování Chudčice 220 Vladimír Kalus 50  100
ZŠ a MŠ Chudčice Shromáždění, nouzové ubytování a stravování Chudčice 19 Mgr. Lenka Truhlářová 120  70