Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kuřim.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Chudčice.

Osoby na území obce Chudčice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Dopravní omezení v obci Chudčice
  • Silnice II. třídy II/386 Kuřim – Ostrovačice. Místo ohrožení komunikace se nachází v hraniční části mezi Chudčickým a Bítýšským katastrem. V případě zaplavení této komunikace bude zneprůjezdněna trasa ve směru na Veverskou Bítýšku. »
  • Silnice III. třídy III/38529 Sentice – Veverská Bítýška. Místo ohrožení komunikace se nachází v místě zatrubnění Chudčického potoka v ř. km 1,415. V případě zaplavení této komunikace bude zneprůjezdněna silnice Sentice – Veverská Bítýška. »
Objízdné trasy v obci Chudčice
  • V případě zatopení silnice II. třídy II/386 povede objízdná trasa intravilánem obce Chudčice přes spojku mezi Tišnovem a Veverskou Bítýškou po silnici III. třídy III/38529. »
Dopravní omezení na území obce Chudčice
Objízdné trasy na území obce Chudčice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.