Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Chudčice 220, 664 71 Veverská Bítýška
Tel.: 549 420 107, e-mail: starosta@chudcice.cz
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Tel: 541 422 311, Fax: +420 541 230 633, e-mail: posta@radnice.kurim.cz

Oddělení životního prostředí
Vedoucí oddělení - Ing. Martina Gibalová

Tel: 541 422 320, e-mail: gibalova@kurim.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. František Havíř
Tel.: 541 651 571, e-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Mojmír Pehal 
Tel.: 541 652 685, 541 658 874, e-mail: pehal.mojmir@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra