Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Chudčice 220, 664 71 Veverská Bítýška
Tel.: 549 420 107
e-mail: obecniurad@chudcice.cz
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Tel: 541 422 311
e-mail: posta@radnice.kurim.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
e-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
e-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.