Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Chudčice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K povodí 10, 617 00 Brno – Komárov
Ing. Bohuslav Štol, tel.: 543 423 441, e-mail: provozbrno@pmo.cz

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Kuřimka 10100442 4-15-01-144 0,000 - 13,900
Chudčický potok 10193673 4-15-01-144 0,000 - 2,865
Bezejmenný vodní tok 10188504 4-15-01-144 0,000 - 1,093