Vzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Císařov

 

Věc: Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu obce Císařov na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise obce Císařov odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území obce Císařov na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

Ve Císařově dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise obce Císařov