Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
David Rosenkranz
OÚ Cizkrajov, Cizkrajov 55, 37881 Slavonice 384 493 208

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil (neveřejný)
Bouda František OÚ Cizkrajov, Cizkrajov 55, 37881 Slavonice 
Kelbler Petr  OÚ Cizkrajov, Cizkrajov 55, 37881 Slavonice

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon

bagr pásový, traktor s čelním nakladačem, tranzit (DA), čerpadlo kalové,

čerpadlo plovákové

OÚ Cizkrajov Cizkrajov 55, 378 81 Slavonice
384 493 209

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Cizkrajov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Shromáždění /
ubytování

Cizkrajov 55, 378 81 Slavonice

David Rosenkranz 384 493 209  20  0
Kulturní dům Ubytování /
stravování

Cizkrajov 12, 378 81 Slavonice

David Rosenkranz 384 493 209  100  100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Prodejna COOP Cizkrajov 19, 378 81 Slavonice   727 813 739

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
ČEVAK, a. s.
Jiráskovo předměstí 2/622, Dačice, 377 01 Richard Kuba 384 420 263,