Hladinoměry - Cizkrajov

Cizkrajov (Bolíkovský potok)

Hlásný profil se nachází v obci Cizkrajov na mostní konstrukci č. 40627-3. Profil bude doplněn o vodočetnou lať se stanovenými SPA.

Český Rudolec

Na Bolíkovském potoce na mostní konstrukci ev. č. 40626-2 byl instalován nový hlásný profil v rámci projektu výstavby LVS. Je instalováno vodoměrné ultrazvukové čidlo a vodočetná lať se stanovenými SPA.

Markvarec (Bolíkovský potok)

Hlásný profil se nachází za výpustí z Mlýnského rybníka u místního silničního mostu.