Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Cizkrajov 55, 378 81 Slavonice
Tel.: 384 493 208, 607 174 317
E-mail: starosta@cizkrajov.cz
Krajířova 27, 380 13 Dačice
Tel: 384 401 241, 384 401 211
Fax: 384 401 235
E-mail: zivotni@dacice.cz

Vodoprávní úřad - Mátlová Hana, Dis.
Tel: 384 401 292
E-mail: matlova@dacice.cz
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
Tel.: 386 720 728
E-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra