Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Cizkrajov 55, Slavonice 378 81
Tel.: 384 493 208, fax: 384 493 209
E-mail: oucizkrajov@cizkrajov.cz
Krajířova 27, Dačice 380 13
Tel: 384 401 211
Fax: 384 401 236, 384 401 235
E-mail: voda@dacice.cz
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76
Tel.: 386 720 111
Fax: 386 359 049
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.